ใครว่า ซานต้าคลอส ไม่มีจริง?

GREEN WAVE ชวนพี่ๆ แปลงร่างเป็นซานต้าใจดี

ร่วมมอบของขวัญชิ้นพิเศษ เพื่อน้องๆ คนพิเศษกว่า 500 คน จาก 10 มูลนิธิ

“บางชิ้นเป็นของขวัญที่พวกหนูอยากได้มาหลายปี”

“บางชิ้นเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตของพวกผม”

แต่ทุกชิ้น.. “พวกเราทุกคนสามารถช่วยกันส่งมอบให้น้องๆ ได้”

ของเล็กๆ น้อยๆ ที่พวกเราอยากได้ อยู่ข้างล่างนี้แล้ว พี่ๆ เลือกเลยครับ / ค่ะ

Image Description

มูลนิธิบ้านแกร์ด้า

ชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดลพบุรี จากความตั้งใจที่จะให้บ้านหลังนี้ เป็นที่พักแห่งสุดท้ายของเด็กๆ ที่ได้รับเชื้อ HIV จากพ่อแม่

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน

ที่พักพิงของเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่ที่ติดเชื้อ HIV ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเมื่อเด็กๆ ทุกคน ได้มาอยู่รวมกันในบ้านแห่งความรักนี้

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

มูลนิธิชัยพฤกษ์

มูลนิธิที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กด้อยโอกาสทั้งชายและหญิง ให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ ด้วยความรักความอบอุ่นอย่างเต็มเปี่ยม นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิจนถึงวันนี้ ได้ส่งเสียเด็กๆ ตั้งแต่วัยทารกไปจนถึงจบปริญญาตรีนับร้อยคน

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

จัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่มารดาคลอดแล้วทิ้งไว้ โดยมูลนิธิจะรับอุปการะเลี้ยงดู และหาครอบครัวทดแทนที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่น และมีอนาคตที่ดีต่อไป

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง เพื่อเด็กป่วยโรคมะเร็งและโรคเลือด จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเติมความฝันของเด็กโรคมะเร็งและโรคเลือดในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เด็กๆ มีรอยยิ้ม และใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากที่สุด

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง เพื่อเด็กป่วยโรคมะเร็งและโรคเลือด จังหวัดเขียงราย

มูลนิธิเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเติมความฝันของเด็กโรคมะเร็งและโรคเลือดในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กๆ มีรอยยิ้ม และใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากที่สุด

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง เพื่อเด็กป่วยโรคมะเร็งและโรคเลือด จังหวัดสระบุรี

มูลนิธิเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเติมความฝันของเด็กโรคมะเร็งและโรคเลือดในจังหวัดสระบุรี เพื่อให้เด็กๆ มีรอยยิ้ม และใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากที่สุด

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง เพื่อเด็กป่วยโรคมะเร็ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มูลนิธิเล็กๆ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเติมความฝันของเด็กโรคมะเร็งและโรคเลือดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เด็กๆ มีรอยยิ้ม และใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากที่สุด

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

โรงเรียนธรรมมิกวิทยา

โรงเรียนธรรมมิกวิทยาเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลประเภทการศึกษาพิเศษ จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในลักษณะให้เปล่า

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่
Image Description

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จ.นครปฐม

สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้กับเด็กและเยาวชน ที่มีความพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ เพื่อให้น้องๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

เลือกมอบของขวัญให้น้องๆ ที่อยู่ที่นี่